Karta zgłoszeniowa
IX Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Kolędowe Serce Mazowsza 2018"

 

     1. Wykonawcy

   
Imię i nazwisko / Nazwa zespołu*:    
Kategoria wiekowa*:    

     2. Dane Szkoły/Instytucji

   
Nazwa*:    
Klasa*:    
Adres*:    
Telefon*:    
Adres e-mail:    

     3. Dane Opiekuna/Instruktora

   
Imię i nazwisko*:    
Telefon*:    
Adres e-mail*:    

     4. Utwór obowiązkowy

   
Tytuł*:    
Kompozytor*:    
Autor słów*:    
Czas*:    
Akompaniament*:    

     5. Utwór dowolny

   
Tytuł*:    
Kompozytor*:    
Autor słów*:    
Czas*:    
Akompaniament*:    

     6. Wymagania techniczne

   
Wymagania*:    

     7. Miejsce przesłuchania

   
Wybierz*:    
     

            Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach z siedzibą w Siedlcach, ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce, zwane dalej MOK.

2. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w IX Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Kolędowe Serce Mazowsza 2018" oraz w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

3. Posiada Pani/Pan prawo dostęp do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Podanie MOK danych osobowych jest dobrowolne.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do filmowania, fotografowania i nagrywania prezentacji, a powstały materiał będzie ich wyłączną własnością. Organizatorom przysługuje wyłączne prawo do zwielokrotnienia dowolną techniką oraz nieograniczone w czasie i przestrzeni wprowadzenie do obrotu, w tym w szczególności do emisji radiowych i telewizyjnych drogą naziemną i satelitarną oraz w telewizjach kablowych, upowszechnienia w internecie oraz druku. Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki.

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach w celu uczestnictwa
          w IX Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Kolędowe Serce Mazowsza 2018" oraz w celach marketingowych*.

 

     * - pola obowiązkowe.

 
 

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
Copyright 2017