Karta zgłoszeniowa na XIII Konkurs Kolęd i Pastorałek pt.
"KOLĘDOWAĆ MAŁEMU"

organizowany przez
Siedleckie Towarzystwo Samorządowe oraz Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach

 
   
 

     1. Wykonawcy

   
Imię i nazwisko lub nazwa zespołu*:    
Ilość wykonawców*:    
Kategoria wiekowa*:    
Klasa*:    

     2. Dane Szkoły/Przedszkola

   
Nazwa*:    
Adres*:    
Telefon*:    
Adres e-mail:    

     3. Dane Opiekuna/Instruktora

   
Imię i nazwisko*:    
Telefon*:    
Adres e-mail*:    

     4. Piosenka

   
Tytuł*:    
Autor tekstu*:    
Autor muzyki*:    
Wymagania techniczne (ilość mikrofonów, inne)*:    
Czas trwania utworu*:    
Imiona i nazwiska członków zespołu, instrumenty*:    
Rodzaj akompaniamentu*:    Akompaniament własny
  Załącz utwór (plik w formacie .mp3, rozmiar maksymalnie 4MB):
     

            Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Siedleckie Towarzystwo Samorządowe oraz Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach.

2. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w Konkursie Kolęd "KOLĘDOWAĆ MAŁEMU oraz w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

3. Posiada Pani/Pan prawo dostęp do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do filmowania, fotografowania i nagrywania prezentacji, a powstały materiał będzie ich wyłączną własnością. Organizatorom przysługuje wyłączne prawo do zwielokrotnienia dowolną techniką oraz nieograniczone w czasie i przestrzeni wprowadzenie do obrotu, w tym w szczególności do emisji radiowych i telewizyjnych drogą naziemną i satelitarną oraz w telewizjach kablowych, upowszechnienia w internecie oraz druku. Zgłoszenie do udziału w Festiwalu jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki.

     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Siedleckie Towarzystwo Samorządowe oraz Miejski Ośrodek Kultury
          w Siedlcach w celu uczestnictwa w Konkursie Kolęd "KOLĘDOWAĆ MAŁEMU oraz w celach marketingowych*.

 

     * - pola obowiązkowe.

 
 

Siedleckie Towarzystwo Samorządowe, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach
Copyright 2016